top of page

Ameliyat Öncesi

Ameliyat genel anestezi altında yapılacaktır ve anestezi uzmanı tarafından istenecek tetkiklerin yanı sıra, ileriki takipler için bir temel oluşturması açısından ve çıkartılması gereken kitleleri görmek açısından ultrason ve/veya mammografi istenecektir.

Böylece cerrah ya da hasta tarafından fark edilmiş, veya  tetkik esnasında  rastlantısal olarak çıkabilecek kitleler konusunda hazırlıklı olunur. Kitleler ameliyat  sonrasında patolojik incelemeye gönderilebilir. 

 

 

Ameliyat öncesi görüşmede hasta boyut ve şekil konusundaki isteklerini belirtmelidir. Meme dokusunun 3 boyutlu karmaşık yapısı, her memenin doku içeriği açısından farklı olması, ameliyat sırasında çıkartılması gereken kitleler ve meme başının duyusunu ve damarlarını koruma gerekliliği gibi faktörler mutlak bir beden ölçüsü belirlenmesine engel olabilir.

 

Ancak hastanın ameliyattan beklentileri daima belirleyicidir. Cerrahınızın önerisi vücut  yapınıza yakışır boyutta bir girişimden yana olacaktır. Ancak kimi hastalar çok küçültülmesini isterken, kimileri az bir doku çıkartılarak sarkıklığın giderilmesi yönünde talepte  bulanabilir.

Bundan sonra, önceki basamakların ışığında  ameliyat teknikleri ve yapılacak kesiler hasta ile tartışılır. 

 

Genç hasta veya çocuk sahibi olma planları yapan hastalar özelliklidir. Yapılacak girişimin emzirmeye olacak etkisi kaçınılmazdır. Ameliyat sırasında süt bezlerinin ve çok ince yapıda karmaşık ağsı süt kanalcıklarının korunması hedeflenir. 

bottom of page