top of page

Kök Hücre ve Yağ Transferi

Kök Hücre diğer yapısal hücre çeşitlerine farklılaşabilen temel hücredir. Hayatın en başında tek bir hücreden başlayan maceramız, kök hücrelerin farklı dokuları ve organları oluşturabilmesi ile vücut bulur. 

Yakın zamana kadar, erişkin bireyde kök hücrelerin kemik iliğinde sınırlı olduğu düşünülmekteydi. Ancak yağ dokusunun da  bu tür hücrelere ev sahipliği yaptığı ortaya konuldu. Bu son derece kolay elde edilebilir kaynak estetik cerrahide de yeni dönemi açmıştır.

Yağ enjeksiyonunda en büyük sorun enjekte edilen yağların bir kısmının erimesidir. SVF ile birlikte yağ grefti uygulaması (Kök Hücreden Zenginleştirilmiş Yağ Transferi) kalıcılığı arttırır. Bu şekilde SVF'in gençleştirici ve yağ dokusunun doldurucu etkisi birlikte mükemmel sonuçlar verir. Yayınlarda yağ hücrelerinin yaşayabilirliğinin 2-5 kat arttığı gösterilmiştir (Trojahn Koller, 2012).

Liposuction veya abdominoplasti ile elde edilen yağ dokusu enzimatik (kollajenaz) tepkimeye sokularak, yağ hücresi kaynaklı kök hücreleri içeren Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) elde edilir. SVF içerik olarak Yağ Hücresi Kaynaklı Kök Hücreden zengindir. SVF ve dolgu olarak kullanılacak yağ dokusu karıştırılarak, planlanan bölgelere transfer edilir. Bu işlem Kök Hücreden Zenginleştirilmiş Yağ Transferi olarak adlandırılır. Verilen yağ dokusunun kalıcılığı ve gençleştirici etkileri standart transferlere göre çok daha yüksektir. Cildi gençleştirmek için yağ dolgusu olmaksızın Kök Hücre Enjeksiyonu da yapılabilir.

GEREKLİ

BÖLGELERE

TRANSFER

svf1.png

Kök hücreler enjekte edildikleri bölgeye göre davranır. Örneğin; uygun uyaranlarla sinir, yağ, damar, karaciğer, kemik, kıkırdak veya kas hücrelerine dönüşebilirler.

  • Verilen kök hücrelerin bir kısmı yağ hücrelerine dönüşerek rejenerasyonu arttırır.

  • Bir kısmı ise kan damarı hücrelerine dönüşerek yağ hücrelerinin yaşaması için gerekli kanlanmayı sağlar.

  • Kök hücreler büyüme faktörü salınımı ile ortamdaki iyileşme sürecini desteklerler

  • Bir kısım hücrelerde, kök hücre olarak varlıklarını devam ettirir ve yağ dokusunun yapım ve yıkım olaylarını kontrol eder

  • Yağ transferi olmaksızın Kök Hücre transferi de yapılabilir. Yaş ile oluşan kırışıklıklar, bozulan cilt esnekliği ve  cilt hasarının tedavisi sağlanır.

dna3_edited.png

Yukarıda anlatılan teknik PRP veya Fibrocell enjeksiyonlarıyla karıştırılmamalıdır. PRP, kan elemanlarından bir grup yoğunlaştırılarak, uygulama bölgesindeki onarıcı hücreleri uyarır. Fibrocell' de ise kulak arkasından alınan doku ile çoğaltılan tek seri hücreler (fibroblastlar) enjekte edilir. Bu hücreler derinin temel yapısını oluşturan kollajeni salgılar. SVF sıklıkla anlatılan tekniklerin tümüyle kombine edibilir. PRP, SVF uygulamalanın son derece önemli bir destekçileridir.

bottom of page