top of page

Saç Ekimi

Saç ekimi ile ilgili ayrı bir web sitesi çok yakında hazır olacak....

 

Ancak kısaca özetlemek gerekirse;

Saçlar hem kadın ve hem de erkek için çekiciliğin ve estetik görünümün en belirleyici unsurlarından biridir. Saç ekiminin daha "erkek odaklı" bir girişim olması, genetik kodlarımız gereği erkeklerin saç dökülmesine daha duyarlı olmasındandır. Daha az sıklıkta olmakla beraber kadınlarda da saç dökülmesi görülebilir.

Saçlar dış etkenlere karşı koruyucu olmalarının ötesinde estetik önem taşırlar. Yüz ifadesini değiştirmenin ötesinde, pek çok kültürde gençlik ve gücün de ifadesi olarak anlam kazanmıştır. Saçların insanlık tarihi boyunca hikayelere ve efsanelere konu olacak kadar önemli görülmesinin bir sebebi de bu olabilir.

 

Modern saç ekimi 2 temel teknik üzerinde yoğunlaşmıştır. FUE ve FUT teknikleri.  FUT (Follicular Unit Transplantation) enseden alınan cilt/cilt altı dokudan saç köklerinin ayrılarak, alıcı bölgeye transferini içerir. FUE (Follicular Unit Extraction)  tekniğinde ise kökler enseden 1-2'li ünitler halinde çıkartılarak transfer edilir. Daha uzun sürse de, iz bırakmaması açısından FUE tekniği popülarite kazanmıştır. 

 

 

Gerek FUE ve gerekse FUT teknikleri ameliyathane şartları gerektirmektedir. Cerrahi risk düşük bile olsa, oldukça uzun süren cerrahi müdahaleler olduklarından kan basıncı takibi ve  damar yolundan sıvı replasmanı gerektirirler. Uygulamalar steril ameliyathane ortamında yapılmaktadır. Yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklerin ötesinde, güvenliğiniz ve başarılı sonuçlar da bunu gerekli kılmaktadır.

Tüm ekimler son derece deneyimli bir ekip ile birlikte tarafımdan yapılmaktadır.

bottom of page