top of page

Mastektomi Sonrası Onarım

Meme kadın estetiğinin belirleyici öğelerinden biridir. Kaybı çoğu zaman psikolojik olarak yaralayıcıdır. Kanserin teşhis ve tedavisi sırasında duyulan şaşkınlık, öfke ve korku, zaman içerisinde üzüntü ve eksiklik duygusu ile yer değiştirir. 
Kanserle mücadele de tıbbi teknoloji hızla gelişmektedir. Göğüs koruyucu mastektomiler, hormonal tedaviler, kemoterapi ve radyoterapide gelişmeler, bir zamanların kurtuluşu olmayan bu korkunç hastalığını artık tedavi edilebilir hale getirmiştir. Sonuçta hastaların uzun yıllar boyunca bu eksiklikle yaşaması gerçeği karşımıza çıkar. Kanser tedavisi sonrasında, tekrar sağlığına kavuşan bireyin bir süre sonra görünümünden rahatsız olması olağandır.
Tıbbi teknoloji sadece kanser tedavisinde gelişim göstermemektedir. Malzemelerin ve ameliyatların gelişimi mastektomi sonrasında pek çok tedavi seçeneğini sunmaktadır.
Onarım , göğüs dokusunun çıkartılması sırasında olabileceği gibi, mastektektomiden yıllar sonra da mümkündür. Son yıllarda mastektomi ile eş zamanlı yapılan ameliyatlara ilgi artmaktadır. Genel cerrahinin ameliyatını takiben plastik cerrahlar onarımı tamamlar. Bu şekilde hastanın psikolojisi korunmuş olur.
Ameliyat ne zaman yapılırsa yapılsın, kullanılan teknikler benzerdir. Silikon protez kullanılarak, silikon doku genişleticilerle veya genişletici+protez cihazlar kullanılabilir. Seçenekler  bununla sınırlı değildir. Kişinin kendi dokusunu kullanarak da yeni göğüs dokusu şekillendirilebilir. Karın dokusu uygun hastalarda karın germe ameliyatında çıkartılıp atılan doku, meme dokusunun şekillendirilmesi için kullanılır. 
Ameliyat Öncesi:
Ameliyat öncesi planlama karmaşıktır. Zira pek çok faktör planlama sürecinde rol oynar. Başlıca 2 faktör
- Onarımın mastektomi ile eş zamanlı mı yoksa sonrasında mı yapılacağı
- Onarım sırasında kişinin kendi dokusu ile mi, yoksa protez veya doku genişletici + protez ile mi uygulanacağıdır.
Geç dönemde onarım yapılacak hastalarda hastanın göğüs bölgesindeki dokuların yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Özellikle radyoterapi görmüş kişilerde bölgedeki cildin esnekliğini yitirmiş olması karın veya sırt bölgesinden doku transferini gerekli kılabilir. Bu durumda karın ve sırt bölgeleri öncelikli olarak değerlendirilir. Aşırı şişman, sigara kullanan, kişisel tıbbi geçmiş,... göz önüne alınır. Karın dokusu yeterli dokuyu sağlarken, sırttan yapılan transferlerde ek hacim ihtiyacı için silikon protezlerden destek alınabilir. 
Silikon ile yapılacak onarım, tek başına olabileceği gibi, çok aşamalı ve doku transferi teknikleri ile birlikte planlanabilir. Bu amaçla silikon protezler, silikon doku genişleticileri veya genişletici/protez kombinasyonları kullanılabilir. 
Silikon protezler, mastektomi ile eş zamanlı veya geç onarımlarda kullanılabilir. Kullanımlarında en belirleyici olan; protezin oturacağı bölgede yeterli ve kaliteli dokunun olmasıdır.
Silikon doku genişleticileri  sıklıklar geç, iki basamaklı onarımlarda ilk aşamada kullanılırlar. İçerisine fizyolojik tuzlu su verilerek şişirilen bu silikon - bir tür- balonlar ile doku genişletilir. Kalıcı olarak konulacak silikon protezi örtecek doku elde edildiğinde genişleticiler, protezle değiştirilir.
Silikon genişletici/protez kombinasyonları (yani Becker tipi silikon protezler) hem mastektomi ile eş zamanlı hem de geç onarımlarda kullanılabilir. Bu protezlerde hacim kısmen silikon protez, kısmen fizyolojik tuzlu su enjeksiyonları ile sağlanır. 
Yukarıda anlatılan tekniklerin tümü ile mükemmel sonuçlar elde etmek uygundur. Ancak önemli olan hasta için en uygun seçeneği belirleyebilmektir. Bu aşamada hastanın fiziksel özellikleri yanında psikolojik yapısı ve kişisel tercihleri de belirleyicidir. Çok aşamalı ameliyatlara hastalar genellikle sıcak bakmaz. Amaç hiçbir zaman şekilsiz bir doku ile boşluk doldurmak değildir. Estetik olarak tatmin edici sonuçlar için birden çok ameliyatın göze alınması gereklilik olabilir. Bu aşamaların bir kısmı kaybedilen dokunun yeniden onarılması ile ilgilidir, bir kısmı ise karşı göğüse yapılacak girişimlerle ilgilidir. Bunlar, karşı memede dikleştirme, küçültme veya koruyucu mastektomiler ve onarım olabilir. 
 
Ameliyat:
Bu kadar farklı seçeneğin olduğu bir onarımda, standart bir süreden bahsetmek mümkün değildir. Ayrıca kullanılacak tekniğe bağlı olarak 1,2 veya 3 ayrı operasyon gerekebilmektedir. Bir veya iki basamaklı onarım, meme başı ve meme başı etrafındaki renkli dokunun oluşturulması, karşı memeye yapılacak müdahaleler ilave ameliyat seansları gerektirebilir. Kural olmamakla beraber, mastektomi ile eş zamanlı onarım seans sayısını azaltacak ve daha iyi bir estetik netice alınmasını sağlayacaktır.
 

Ameliyat sonrası:

Ameliyat aşamasında söylenenler yinelenebilir. Değişkenler çok olduğu için, süreçte de ciddi farklılıklar gözlenecektir. 
Anlatılanlar güç ve uzun süreli bir tedavi sürecine işaret ettiği için hastalar tereddüt de kalabilir. Kanser artık tedavisi olan bir hastalıktır. Önemli olan bu sarsıcı sürecin peşinde sağlıklı, uyumlu ve uzun bir yaşamın varlığıdır..... 
bottom of page