top of page

Meme Büyütme

Kadın göğüsleri antik çağlardan beri çocuk için süt üreten organ olmasından çok öte doğurganlığın, yaşamın ve bereketin sembolü olarak görülmüştür. Günümüzde ise, kadın imgesinin ayrılmaz öğesi olarak çekiciliğin merkezinde  yer almaktadır. Pek çok konu başlığı altında tekrarlandığı üzere, meme estetiği de vücut orantıları, kişinin beğenisi ve genel estetik algısı ile birlikte değerlendirilir. 

 

Meme küçültme ameliyatlarının aksine meme dikleştirme ve büyütme ameliyatları genellikle salt estetik sebeplerle yapılan operasyonlardır. Ameliyat olası en küçük kesilerle, en iyi gizlenen bölgelere yapılır. Kişiye uygun boyutun saptanması belki de ameliyatın en kritik bölümünü oluşturur. Memenin 3 boyutlu yapısı, hastanın cilt gerginliği, kas yapısı, meme başının pozisyonu, sağ ve sol memenin pozisyonel ilişkileri,  var olan asimetriler, kişinin boy ve kilosu, .....  gibi pek çok faktör karar aşamasında rol oynar. 

Meme büyütme için günümüzde altın standart silikon protez kullanılarak yapılan büyütme teknikleridir. Burada da ağırlıklı olarak  bu teknik anlatılacaktır. Doku uyumu mükemmel bir materyal olan silikonun kansere veya romatizmal hastalıklara sebep olmadığı günümüzde kesin olarak bilinmektedir. 40 yılı aşkın evrimlerinde, silikon protezler artık süreli olarak konulmamaktadır. Konulacak protezlerin değiştirilme veya yenilenme gerekliliği yoktur. 

 

Yağ transferi ile meme büyütme genellikle tek taraflı asimetrilerde , az miktarda hacim eklenmesinin yeterli olduğu durumlarda, bölgesel eksikliğin giderilmesinde (örneğin, sadece meme üst kutup dolgunluğu yetersiz olduğunda) kullanılır. Kalıcılığı arttırmak için PRP ve Kök Hücre (SVF) ile birlikte uygulanımı gereklidir. 

 

 

İnsanlar kendilerini çevreleyen kültürün oluşturduğu güzellik fikri ile kendilerinin kıyaslar. Günümüzde güzellik konseptini belirleyen kitlesel iletişimdir -televizyon, sinema, dergiler, gazeteler, internet... Bu dış uyarının ışığında kişisel motivasyon şekillenir.  Memelerdeki küçüklük, orantısızlık veya sarkma günlük yaşantıyı ve sosyal ilişkileri etkiler. Depresif semptomlara zemin hazırlayabileceği gibi, bozuk vücut algısı ve kendine güven eksikliğine sebep olabilir. Kıyafet seçiminde zorluk, mayo veya bikini ile duyulan gerginlik en sık dile getirilen şikayetlerdir. Gündelik kıyafetlerin altında dolgulu sütyenler ile telafi edilirken, plaj veya havuz kenarında gizlemek zordur. 

 

bottom of page