top of page

Meme Estetiği

Meme dokusu, süt üretme amacının ötesinde, kadın cinsel kimliğini belirleyen en önemli unsunlardandır. Aşırı büyük veya küçük olması bireyin tüm sosyal hayatını, egzersiz kapasitesini, giyim-kuşamını, kendine bakımını, psikolojisini, yürüyüşünü, duruşunu, kısaca tüm hayat tarzını etkiler... Erkekte meme büyüklüğü çok benzer sıkıntılarla sonuçlanır. Çoğu zaman ergenlikte başlayan sıkıntı iş ve evlilik hayatına taşar.

 

Bu nedenlerden dolayı meme cerrahisi sadece görünüş kaygılarının ötesinde 

fonksiyonel ve psikososyal sonuçları olan

sanatsal ve  özel bir çabadır...

Gövdenin üst kısmında yer alması sebebiyle, göğüslerdeki aşırı büyüklük kişinin ağırlık merkezinde kaymaya neden olur. Yük orantısız olarak sırt/bel omurları ve omuzları etkiler.

Sonuç; şiddeti giderek artan bel ve sırt ağrıları, boyun omurlarında kayma ve omuzlarda çökme.....

Kadın göğüsleri antik çağlardan beri beslenmenin kaynağı olmasından çok öte doğurganlığın, yaşamın ve bereketin sembolü olarak görülmüştür. Günümüzde ise hala çekiciliğin merkezinde,kadın imgesinin ayrılmaz öğesi olarak yer almaktadır.

Yerçekiminin vücudumuz üzerindeki etkisi yıllar içerisinde belirginleşir. İlerleyen yaş ile deri elastikiyetini kaybeder. Öte yandan, aşırı kilo verme, hamilelik veya emzime sonrası göğüslerin sarkması yıllardan bağımsız bir süreçtir.

Kadında güzelliğin, kendine güvenin ve ilginin merkezi olan meme dokusu erkekte aynı anlamı bulmaz.

-Erkeksi karakteristiklere örtüşmeyen bu durum sıkıntı vericidir. Giyim kuşamdan, sosyal ilişkilere, spor aktivitelerine, okul ve iş hayatına büyük bir baskı unsurudur. 

 

Meme kadın estetiğinin belirleyici öğelerinden biridir. Kaybı çoğu zaman psikolojik olarak yaralayıcıdır. Kanserin teşhis ve tedavisi sırasında duyulan şaşkınlık, öfke ve korku, zaman içerisinde üzüntü ve eksiklik duygusu ile yer değiştirir. 

bottom of page