top of page
Meme Dikleştirme Nedir ?
Kimler Adaydır ?
Ameliyat
Ameliyat Öncesi

: Göğüs renkli yuvarlağına sınırlı dikleştirme ( Periareolar dikleştirme)

: Vertikal teknik Dikleştirme ( Lolipop dikleştirme )

: Ters T dikleştirme

Ameliyat Sonrası

 

İleri derecede sarkmış ( Evre III ) göğüslerle göğüs küçültme ameliyatlarında kullanılan vertikal teknik öncelikli tercihtir. Bu şekilde kesi, iyileşme açısından daha avantajlı olan dik bacağa sınırlandırılmakta, meme altında iz kalmamaktadır. Ters -T kesi kullanılan teknikler de kullanılabilir ve çok ileri düzeyde sarkmalarda kullanımı gereklilik gösterebilir.

 

Orta derecede sarkmaların ( Evre II büyük çoğunluğu vertikal teknik için adaydır. Nadiren diğer tekniklerle düzeltme sağlanır.

 

Az miktarda sarkması olan hastalarda ( Evre I ) ise seçenekler daha fazladır. Çoğu zaman sadece göğüs renkli yuvarlağına sınırlı  dikleştirme yeterli olur. 

 

 

Ameliyat

Meme dikleştirme için tanımlanmış sayısız teknik vardır. Sarkıklığın derecesine en uygun teknik seçilerek uygulanır. Kullanılan tekniğe bağlı olarak yapılacak kesi değişir. Kalabilecek izler şekilde gösterilmiştir. Az sayıdaki seçilmiş hasta grubunda iz bırakmaksızın askı yapılabilir. 

Ameliyat

Estetik ve çekici bir göğüsde, meme başı meme  altı katlantısının üzerindedir. Meme dokusunun büyük çoğunluğu da orantılı olarak katlantının üzerinde yerleşir.

 EVRE I

Meme başı, meme altı katlantısı seviyesi düzeyindedir. Meme dokusu, katlantının altına doğru kaymıştır. 

EVRE II

Meme başı katlantının 1-3 cm altında yerleşir. Meme dokusu da büyük oranda katlantının aşağısına yerleşir.  

EVRE III

 Meme başı katlantının 3 cm veya daha altında yer alır. Meme dokusunun neredeyse tümü katlantının altındadır. Meme başı memenin en alt sınırını oluşturur.

bottom of page