Ameliyat

Meme dikleştirme için tanımlanmış sayısız teknik vardır. Sarkıklığın derecesine en uygun teknik seçilerek uygulanır. Kullanılan tekniğe bağlı olarak yapılacak kesi değişir. Kalabilecek izler şekilde gösterilmiştir. 

 

İleri derecede sarkmış ( Evre III ) göğüslerle göğüs küçültme ameliyatlarında kullanılan vertikal teknik öncelikli tercihtir. Bu şekilde kesi, iyileşme açısından daha avantajlı olan dik bacağa sınırlandırılmakta, meme altında iz kalmamaktadır. Ters -T kesi kullanılan teknikler de kullanılabilir ve ileri düzeyde deri fazlalığı ve doku gevşekliği olanlarda tercih edilir.

 

Orta derecede sarkmaların ( Evre II ) büyük çoğunluğu vertikal teknik için adaydır. Nadiren diğer tekniklerle düzeltme sağlanır.

 

Az miktarda sarkması olan hastalarda ( Evre I ) ise seçenekler daha fazladır. Çoğu zaman sadece göğüs renkli yuvarlağına sınırlı  dikleştirme yeterli olur. 

 

 

: Göğüs renkli yuvarlağına sınırlı dikleştirme ( Periareolar dikleştirme)

: Vertikal teknik Dikleştirme ( Lolipop dikleştirme )

: Ters T dikleştirme