top of page

Ameliyat Öncesi

Uygun hastalarda yağ enjeksiyonu ile göğüs büyütme ameliyatları mümkündür. Ancak, tekrarlayan bir kaç seansın gerekliliği ve ancak küçük-orta boyutlarda kullanılabilirliği sebebiyle bugün için silikon protezler kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu sebeple ağırlıklı olarak silikon ile büyütme tekniklerinden bahsedilecektir. Yağ ile büyütme ile ilgili yağ transferi başlığını inceleyebilirsiniz.

Silikon protez, en küçük kesi ile, en iyi gizlenen bölgelerden yerleştirilir. Başlıca 3 bölge vardır:

  • Koltuk altı,

  • Meme başı,

  • Meme altından

yapılacak kesilerle protez yerleştirilir. Her bölgenin kendine ait avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Hasta için en uygun kesi ameliyat öncesi dönemde saptanacaktır.

Konulacak protez  başlıca 4 plana yerleştirilir.

  • kas altı,

  • kas fasyası altı

  • meme altına

  • "Dual plan" yerleştirebilir.

Yerleştirilecek protezi örtecek kadar meme dokusu mevcut değilse kişisel tercihim "Dual plane" "Çift plan" veya "kısmi kas altı plan"a yerleştirmekten yanadır. Bu teknik  kas altı ve meme altı düzeylerin avantajlarını birleştirmektedir. Meme alt kutubu, meme dokusu ve protezle giderilirken, üst kutupdaki dolgunluk kas ve protez ile sağlanır. 

Kas altı plana göre  daha az ameliyat sonrası ağrı ve hızlı normal hayata dönüş süresi sunarken , göğüs altı plana göre daha düşük kapsüler kontraktür  ve protez kenarlarının cilt altından belli olması riskini taşır. 2000'li yılların başında John Tebbets tarafından tanımlanan "dual plane" - çift seviye - tekniğini bende uzun süreden beri kullanmaktayım. 

Anatomik protez (veya Damla protez) nedir?: Anatomik protez ve yuvarlak protez arasında şekil farkı vardır. Anatomik protezler, yuvarlak protezlerin aksine biraz daha eliptik ve asimetrik yapıdadırlar. Bunun avantajı vücut yapısı özellik gösteren kişilerde, olası uyumsuzlukların daha rahat giderilebilmesidir (Örneğin uzun boylu ve dar gövdeli veya tersine kısa boylu ve geniş gövdeli kişiler). Ancak 2014 yılı verilerinde Amerika'da kullanım oranları %10 dur. Yine 2014 yılında ASAPS kongresi sunumunda, plastik cerrahlardan protez konulmuş hastalarda anatomik veya yuvarlak olanı bilmeleri istenmiştir. Ancak %50 oranında doğru cevap gelmiştir- bu da yazı tura atmaktan farklı değildir.

 

Doktorunuz size özellikle belirtmedikçe damla protez veya yerleştirilecek anatomik plan konusunda ısrarcı olmanız anlamsızdır...

bottom of page