top of page

Ameliyat Sonrası

Hastanede kalış süresi genellikle 1 gün ile sınırlıdır. Drenler 2-3 gün içerisinde getirdikleri miktar azalınca çekilirler. Bu ağrılı bir işlem değildir ve drenler taburculuk için engel değildir.

Hastanın gün içerisinde ayakta dolaşması teşvik edilir. Öte yandan aşırı aktivite 4-6 hafta kadar kısıtlanacaktır.

Ödem veya dokudaki şişlikler,  ameliyat sonrası süreçte normaldir. Bunu engellemek için 3 hafta bacağı ve uyluğu saran bası giysileri kullanılacaktır.

Kendi eriyen dikişler ve kullanılacak özel koruyucu bantlar (Micropore, OmniStrip, Steristrip ve benzerleri) sayesinde  günlük pansuman değişimine veya dikiş aldırmaya gerek kalmayacaktır.

İzler 6 aydan sonra solarak zaman içerisinde daha az belirgin hale gelecektir. Bu dönemde daha hızlı ve iyi iyileşme için çeşitli kremler önerilecektir.

Stretching
bottom of page