top of page

Ameliyat Öncesi

Genel sağlık durumu dışında sigara kullanımı, kan hastalıkları, varis hastalığı, ailevi hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar veya tromboemboli hikayesi dikkatlice sorgulanacaktır. Ayrıntılı kan tahlilleri ve gerekli durumlarda yüzeyel karın ultrasonografisi ameliyat öncesinde istenen tetkiklerdir.

Yapılan muayene ve tetkikler ışığında olası kas ve fıtık onarımları hasta ile tartışılır.  Yapılacak kesilerin pozisyonu ve uzunluğu, kalabilecek izler de ameliyat öncesi dönemde tartışılır. 

 

Deformitenin derecesine göre 2 tip karın germe ameliyatı planlanabilir. Mini, Tam ve Kuşak Karın Germe ameliyatı kararı verilir. Bu ameliyat teknikleri bir sonraki bölümde  anlatılmıştır.

bottom of page