top of page

Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesi dönemde lokal veya genel anestezi kararını vermek önem taşır. Çocuk hastalarda da lokal anestezi olası bir seçenektir. Genel anestezi veya sedasyon da seçenektir. 

Uygulanacak teknik, kulaktaki açılmasının derecesine ve kıkırdağın elastikiyetine bağlıdır. Orta derecede deforme, esnek kıkırdağı olan kişilerde kesi olmadan düzeltme yapılabilir. Öte yandan kulak arkasındaki katlantıya gizlenen kısa bir keside mükemmel iyileşir.

İşin doğrusu; kulak arkasındaki katlantıya gizlenecek 3-4 cm'lik kesi hem saklanılabilirlik açısından hem de dokunun neredeyse izsiz olmaksızın mükemmel iyileşir. 

İleri derecede deforme kulaklarda daha karmaşık onarım teknikleri (kıkırdak zayıflatıcı, kıkırdak rezeksiyonu, Z-plasti, anterior yaklaşım  vb) .gereklidir  

bottom of page