top of page

Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesi dönemde rutin görüntüleme programında olan hastalar mammografi-ultrason tetkiklerini yaptırmalıdırlar.

Yapılacak muayenede meme başının pozisyonu ve  var olan göğüs dokusu değerlendirilir. Yeni yerine taşınacak meme başının ve göğüs dokusunun pozisyonu, yapısal özellikleriniz ve beğeniniz ışığında belirlenir. 

Meme dikleştirme ameliyatlarında sarkmış cilt fazlası çıkartılıp, dokular kendi içerisinde toparlanır. 

Meme Altı Katlantısı

Uygulanacak cerrahi tekniğin belirlenmesinde rol oynayan başlıca faktörler:

  • Bireyin genel vücut yapısı

  • Meme dokusunun miktarı ve vasfı

  • Sarkıklığın derecesi olarak sıralanabilir.

İdeal göğüsde, meme başı meme  altı katlantısının üzerindedir. Meme dokusunun büyük çoğunluğu katlantının üzerinde yerleşir.

 EVRE I

Meme başı, meme altı katlantısı seviyesi düzeyindedir. Meme dokusu, katlantının altına doğru kaymıştır. 

EVRE III

 Meme başı, katlantının 3 cm'den daha altında yer alır. Meme dokusunun neredeyse tümü katlantının altındadır. Meme başı memenin en alt sınırını oluşturur.

EVRE II

Meme başı katlantının 1-3 cm altında yerleşir. Meme dokusu da büyük oranda katlantının aşağısına yerleşir.  

Uygulanacak cerrahi tekniğin belirlenmesinde sarkıklığın derecesi özellikle önemlidir.

Sarkıklığın derecesi meme altı katlantısı ve meme başı arasındaki ilişki ile sınıflandırlabilir. 

Boyut üzerinde tartışılması gereken özellikli bir konudur. Çoğu zaman dikleştirme ameliyatı sırasında  göğüste "bir miktar" büyütme veya küçültme de istenebilir. Bu durum konuşularak ameliyat programı yapılandırılır.

 

Büyütme de planlanıyorsa konulacak silikon protez boyutu önemlidir. Mastopeksi ameliyatlarında  küçük ve orta boyutlu bir protez kullanımı oldukça sıktır. Kullanılacak protez gevşeyip sarkmış dokuya normal doku esnekliğini kazandırmak için de kullanılabilir. İleri derecede gevşek dokuya sahip kişilerde protez kullanımı gerekebilir.

bottom of page