top of page

Eller, yüz, dekolte bölgeleri gibi orta-az miktarda (20-100 ml) yağ transferi gereken durumlarda, öncelikle  lokal  veya sedasyon anestezi düşünülür.

Öte yandan, meme veya popo gibi büyük hacimli (>300 cc) yağ transferini gerektiren durumlarda genel anestezi tercih edilir.

 • Yağ hücrelerinin ayrıştırılması : Bu kritik aşamada yağ hücreleri kan ve lokal anesteziklerden temizlenerek (santrifüj veya filtrasyon) daha yoğun ve saflaştırılmış hale getirilir. Kliniğimizde REVOLVE™ Advanced Adipose System (Allergan) kullanılmaktadır. Revolve Yağ Transfer Sisteminin avantajları:

  • Yağ alımı, ayrıştırma ve yoğunlaştırma tek cihazda gerçekleştiğinden 350 ml yağ 10 dakikada işlenebilir,

  • Hava ile teması engelleyerek  yağ hücrelerinin zarar görmesini engeller,

  • Kapalı bir sistem oldğundan bakteri ve virüs kontaminasyonunu önler, 

  • Hava, bakteri ve insan teması olmadığından yağ hücrelerinin kalıcığı santrifüj veya süzmeye göre çok daha fazladır.

PRP, Nano Yağ veya Kök hücre ilavesi bu aşamada gerçekleştirilir.

İşlem ister genel, ister lokal anestezi altında olsun aşağıdaki 3 temel aşamayı içerir:

 • Yağ alımı : Alım için seçilen bölge (genellkle karın, basen, uyluk veya bacaklar) hazırlandıktan sonra özel yağ alma kanülleri ile ihtiyaç doğrultusunda yeterli  yağ alınır. 

Yağ Enjeksiyonu

 • Transfer: Ameliyat öncesinde belirlenmiş bölgelere ince kanüller ve özel enjektörler yardımı ile yağ hücreleri ihtiyaç duyulan bölgelere transfer edilir.

bottom of page