top of page

Yüz Germe

 

Yüz germe için gelen hastalar genelde en tedirgin ve kararsız hasta grubunu oluşturur. Bunun başlıca nedenleri, yüze yapılacak bir müdahalenin endişesi, çevre baskısı ve radikal bir değişimden çekinmektir. 
 
Klasik yüz germe ameliyatı cilt ve cilt altı fazlalığın çıkartılması ve yüzün asıcı yapılarının onarılmasından oluşur. Sonuçların kalıcı olması cildin altında yapılacak işlemlerle sağlanır. Çene altı ve boyun, yüzün devamıdır ve bu bölgelerdeki sarkmalara da müdahale edilir. Boyunda çekintilere sebep olan kordon benzeri kas yapıları onarılır.  Yüzde oluşan çöküklükler doldurulur, yağ dokusunun anatomik olarak yayılması sağlanır. Ağız köşesi ve yanak katlantısı da öncelikli hedef bölgelerdendir. 
yüz germe 3

Bu işlemler kulak katlantıları içerisine gizlenip, kulak memesi altından enseye doğru dönen kesi kullanılarak yapılır. Katlantılara, kulak arkasına ve kimi zaman saçlı deri içerisine gizlenen bu izler, gölgeler ve doğal katlantılar arasında kaybolur. Boyuna müdahale edilecekse çene altında küçük bir kesi de gerekebilir.

Ameliyat sırasında botox, dolgu, alın veya boyun germe, göz kapağı estetiği, dermabrasyon, lazer, kök hücre, PRP gibi uygulamalar da sıklıkla yapılır... Bunlar Kombine İşlemler bölümünde detaylı olarak tartışılmıştır.


Mini yüz germe  genellikle orta yaşlı orta düzeyde cilt sarkıklığı olan kişiler için uygundur. Mini yüz germe veya mini-face lift başlığı altında incelenebilecek pek çok teknik tanımlanmıştır. Tümünün ortak noktası; kulak çevresinde klasik yüz germe kesisinden daha kısa bir kesi ile yüz germe ameliyatının yapılmasıdır. Daha kısa bir kesiden da sınırlı bir doku diseksiyonu yapılır. Bunun sonucu, daha hızlı bir iyileşme süreci ve gündelik yaşama hızlı dönüştür. MACS Lift ve S-Lift en bilenen sınırlı kesi yüz germe ameliyatlarıdır. Klasik yüzme germe için genel anestezi ilk tercih iken mini yüz germe ameliyatları için lokal anestezi ve sedasyon kullanılabilir.

 

Yapılan ameliyatın kalıcılığına etki eden sebeplerin başlıcaları:

Kullanılan ameliyat tekniği ve cerrahın yeteneği muhtemelen en önemli belirleyicidir:

  • Kesi yapılmaksızın ugulanan iplik  germe (balık kılçığı, tırtıklı iplikler ile germe) kısa sürelidir 6 ay -1 yıl.

  • Mini veya sınırlı kesi yüz germeler 4-5 yıl süreyle etkisini korur

  • Klasik yüz germe ve tam yüz germe  ( SMAS-çıkartma, SMAS platysma, SMAS katlama, derin plan, kompozit germe, veya subperiosteal yüz germe teknikleri ) saati geri almak, zamanda geriye gitmekten farklı değildir. Geçmişe doğru sıçramak, burdan da tekrar bir başlangıç yapmak gibidir. Ancak tabiiki yaşlanma süreci durdurulamaz ve hayat devam edecektir. Kolay anlaşılması açısından, illa ki "ne kadar kalıcı ?" sorusuna cevap vermek gerekirse; bu süre on yıllarla ifade edilir...

  • Koyu tenli insanlarda kalıcılık, ince cilt yapısına sahip açık tenli kişilere oranla daha kalıcıdır.

  • Yaşam tarzında düzensizlik, beslenme bozukluğu, güneş maruziyeti  ve sigara kullanımı yaşlanmayı hızlandırır ve etki süresini kısaltır.

  • Genç yaşlarda uygulanan ameliyatların kalıcılığı ileri yaşlara (+70 yaş) oranla daha kalıcıdır.

  • Kalıtımsal faktörlerin yaşlanma üzerindeki etkisi tartışılamaz...

 

 

bottom of page