top of page

BOTOX  ve Aşırı Terleme

Fazla terleme belirli bir bölgeye sınırlı olabileceği gibi tüm vücutta yaygın da olabilir. El, ayak, alın, saçlı deri ve koltuk altı en sık şikayet duyulan bölgelerdir.

Yaygın veya genel terlemede öncelikle altta yatan sebep araştırılmalıdır. Sinir sistemi hastalıkları, hipertiroidi, lenfomalar, ilaç yan etkisi (antidepresanların bir kısmı), diabet, gut, enfeksiyon hastalıkları, menapoz veya anksiyete gibi sebepler terleme artışı yapabilir. Nedenin ortaya çıkartılarak tedavi edilmesi , bu sorunu çözmek için yeterli olacaktır.

"Primer focal hiperhidrozis"; altta yatan bir hastalık olmaksızın fazla terleyen kişiler için kullanılan bir terimdir.  Aşırı terleme bu terimin yerine kullanılacak ve yazı bunun üzerine odaklanacaktır.  

Toplumun %3'ünde görülen bu durum, günlük hayatta ciddi sıkıntı yaratır. Bu kişilerin hayat kalitesinin sedef hastalarından daha düşük olduğu ortaya konmuştur (Strutt, 2003). Anksiyete, depresyon, yeni ilişki kurmakta zorluk, hatta insanlarla tokalaşmada çekingenlik, sık elbise değiştirmek zorunda kalmak, spor yapamamak... 

      Aşırı terleme için tanı kriterleri:

 • 6 aydan fazla süredir devam eden, bölgesel fazla terleme,

 • Altta yatan herhangi bir sebebin tanımlanamış olması,

 • Aşağıdaki bulgulardan herhangi 2 tanesinin mevcut olması:

  • İki taraflı ve simetrik tutulum,

  • Günlük hayatta kıstlamaya sebep olması,

  • Haftada en az 1 atak olması,

  • 25 yaşından önce ortaya çıkmış olması,

  • Ailede benzer şikayeti olan kişilerin varlığı,

  • Uyku sırasında terlemenin kesilmesi.

Botox 'un aşırı terleme üzerindeki etkinliği 2000 'li yılların başında pek çok bilimsel yayınla ortaya konmuştur. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde aşırı koltuk altı terleme tedavisinde kullanımına izin verilmiştir.

Koltuk altı, en sık  uygulama yapılan bölgedir. Uygulama çok ağrılı değildir ve çoğu zaman anestezik madde uygulamasına gerek duyulmaz ama krem ile uyuşturma da yapılabilir.

El ve ayaklar bunun tersine oldukça ağrılı olduğundan, çoğu zaman lokal anestezi veya sedasyon anestezisi altında uygulama gerekmektedir. 

Alın ve saçlı deri enjeksiyonları için EMLA krem ve buz uygulaması yeterli olmaktadır.

Tedavinin etkinliği kozmetik uygulamalardan" daha uzun sürer. Ortalama etkinlik süresi 7-9 aydır. Alüminyum klorürlü solüsyon veya iyontoferez gibi destekleyici tedaviler bu sürenin uzamasına katkıda bulunurlar. 

 

Koltuk altı terleme için kalıcı çözüm ter bezlerinin direk olarak çıkartılması veya liposuction ile azaltılması da birer seçenektir. Direk ter bezlerinin çıkartılması günümüzde popülaritesini kaybetmiş bir yaklaşımdır. Gizlenmesi güç bir bölgede iz bırakabilmesi ve geç dönemde çekintilere yol açabilmesi tekniğin başlıca çekinceleridir.  Liposuction, son derece küçük izler ile müdahaleyi mümkün kılar ve çekintiler nadirdir. Ancak bu yaklaşım standart cerrahi riskleri taşımaktadır.

 

Botox aşırı terlemenin tedavisinde devrim niteliğinde bir değişikliğe neden olmuştur. Duygusal ve fiziksel anlamda rahatsızlık verici bu durumun giderilmesinde basit ve etkili bir yaklaşımdır.

bottom of page