top of page

BOTOX  ve Migren

Migren dünya nüfusunun %15'ini etkilemektedir. Şiddetli baş ağrısı ile birlikte:

  • Bulantı 

  • Kusma

  • Işığa ve sese aşırı hassasiyet

  • Nörolojik bulgular ile karakterizedir.

Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre migren hastalığının engelleyiciliği demans, felç veya psikoz ile aynıdır.

Şiddetli ve sık atakları olanlarda, ilaç tedavisine cevap vermeyenlerde veya hasta tercihi doğrultusunda botox kullanılabilir

 

Etki mekanizması henüz tam olarak ortaya konulamamış bile olsa Botox'un migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azalttığı pek çok çalışma ile ortaya konulmuştur. Bu şekilde hayat kalitesi artar, ilaçlara olan bağımlılık azalır.

 Alın, şakak, kafa arkası, enseye ve omuzda yer alan tetik noktalarına enjeksiyon yapılmaktadır. Hastanın tarif ettiği tetik noktalarına özel dikkat gösterilir. 

Tedavi 6 ay süresince etkinliğini korur.  Fayda gören hastalarda tekrarı gereklidir.

bottom of page