top of page

Ameliyat

Anestezi de değişiklik göstermektedir. Lokal anestezi ve/veya sedasyon sıklıkla tercih edilirken, birden fazla veya geniş bölgeye müdahalelerde genel anestezi tercih edilir. Kişisel tercihlerinizi de doktorunuzla paylaşmanızda yarar vardır.

Ameliyat sırasında kullanılan kanüllerin giriş delikleri 2-3 mm yi geçmemektedir. Yağ çekilecek bölgenin büyüklüğüne göre 1-3 giriş deliği gerekebilir. Yüz gibi estetik kaygıların yüksek olduğu bölgelerde mümkün olan en az giriş deliği ile en ince kanüller kullanılarak ameliyat yapılır. 

Süre liposuction yapılacak bölgeye veya çekilecek miktara göre değişiklik gösterecektir.  30 dakikadan 4 saate kadar değişebilir. 

Klasik liposuctionda yağlar kanüllerin künt uçlarının mekanik olarak cilt altında hareketi ile serbestlenir ve negatif basınç ile çekilir. Lazer, ultrasonik, radyofrekans liposuction tekniklerinde ise yağların parçalanması yüksek enerji ile sağlanır. Son olarak serbestlenen veya parçalanan yağlar negatif basınç ile dışarı çekilirerek vücuttan uzaklaştırılır.  

Parçalanan yağların tamamı çekilemez. İçeride kalan bir kısım sıvı ve yağlar zaman içerisinde ya ilk bir kaç gün içerisinde drene olarak ya da lenfatik sistem tarafından uzaklaştırılır.

Halen ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde en popüler yağ alma yöntemi PAL- Power Assisted Liposuction'dır. 

Temel olarak daha düşük bir enerji kullanarak,

Yağ hücrelerini mümkün olarak en az zararla vücut dışına alırken,

Damar ve sinir yapılarının korunması prensibine dayanmaktadır.

Bu teknikle alınan yağ hücrelerinin daha çok yaşayabilir olduğu bilinmelidir. Gövde ve popo şekillendirmede veya yüz ve dudak dolgusunda kullanılacak yağ hücreleri de onlara en az zarar verecek şekilde mekanik olarak alınmalıdır.

LİPOMATİK- LIPOMATIC bu prensip üzerinde üretilmiş bir cihazdır.

liposuction n.png

LİPOSAKŞIN

Yağ hücreleri

ÖNCESİ

SONRASI

Liposakşın Kanülü

bottom of page